Ten rok przyniósł kilka ważnych zmian dla sektora szpitalnego. Przypomnę, że od lutego 2023 r. płacimy za pobyt pacjenta w szpitalu od pierwszego dnia. Ulepszony mechanizm zapewnia, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskali większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów. Dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymują fachową pomoc. Natomiast szpitale, z jednej strony zwiększyły przychody, a z drugiej obniżyły koszty.

W lipcu 2023 r. nastąpiła kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Minister Zdrowia wybrał najszerszy wariant rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), który oprócz wzrostu wynagrodzeń uwzględnia również koszty inflacji i wzrost wycen w obszarach ważnych dla szpitali powiatowych. Chodzi o internę, chirurgię ogólną i położnictwo.

Warto podkreślić, ze AOTMiT przygotowała rekomendacje na podstawie danych pozyskanych bezpośrednio przez same placówki medyczne, w tym ze szpitali. Ostatecznie dane przekazało niespełna 19% placówek medycznych, które mają umowę z NFZ, w tym 85% placówek należących do sieci szpitali.

W efekcie rekomendacji AOTMiT, przyjętej przez Ministra Zdrowia, w ciągu tego roku do systemu ochrony zdrowia dodatkowo trafi ponad 15 mld zł. To gigantyczne środki, które zostały uwzględnione w wycenie świadczeń zdrowotnych, za które płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

W tym roku parlament uchwalił ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Chociaż dbanie o jakość jest w DNA Funduszu od zawsze, to nowe prawo daje nam dodatkowe narzędzia do pełniejszego monitorowania jakości i finansowego premiowania tych ośrodków, które charakteryzują się najwyższymi standardami. Do NFZ należy również weryfikacja, czy świadczenia są udzielane w standardzie wymaganym i gwarantowanym przez prawo.

Ocena jakości i dbanie o pacjenta to kluczowy element Strategii NFZ na lata 2019-2023. Zadania, które są przypisane do Funduszu w ustawie o jakości, rozszerzają ten obszar, ale ocena jakości to zadanie, które z powodzeniem już realizujemy.

Zamierzamy premiować te placówki, w których za dobrym jakościowo prowadzeniem działalności klinicznej, idą równolegle efektywne działania w sferze organizacyjnej. Zależy nam na o optymalnym wykorzystaniu zasobów danej placówki. Skuteczne monitorowanie i mierzenie efektów działalności podmiotów medycznych i podejmowanie decyzji zarządczych na bazie twardych danych, pozwala odpowiednio zaplanować działania. A w efekcie skutecznie zarządzać rozwojem placówki.

Jakość będziemy mierzyć w trzech obszarach. Pierwszy to kliniczny, gdzie będziemy zwracać uwagę na poziom i efekty realizowanych świadczeń. Kolejny obszar dotyczy zarządzania, w tym według mnie, kluczowym obszarem, czyli efektywnością wykorzystania zasobów, które mamy już w danym szpitalu. Ostatnim, choć równie ważnym co pozostałe, jest obszar konsumencki, czyli badanie opinii pacjentów o organizacji udzielania świadczeń w konkretnym szpitalu.

Pragnę w tym miejscu uspokoić menedżerów szpitali. Naszym celem jest wspólne dbanie o jakość w ochronie zdrowia, na której skorzystają pacjenci i same placówki medyczne.