W czwartek 23 maja 2024 r. w Końskich odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – województwo świętokrzyskie”. W wizytach studyjnych, służących wymianie wiedzy i omawianiu case study biorą udział prezesi i dyrektorzy szpitali oraz ich współpracownicy, głównie odpowiedzialni za zarządzanie jakością i inwestycjami.

Tym razem gospodarzem wizyty studyjnej był ZOZ w Końskich, kierowany przez dyrektor Annę Gil. Jest ona, jako zwycięzca w edycji 2023 w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych”, członkiem Kapituły Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”. W kapitule  zasiada 40 praktyków ochrony zdrowia, zwycięzców w poprzednich edycjach tego unikalnego przedsięwzięcia.

Gości powitał także Starosta Konecki Grzegorz Piec (na zdjęciu w galerii poniżej), akcentując olbrzymie znaczenie ochrony zdrowia w działaniach podejmowanych przez samorządowców.

W swoim wystąpieniu dyr. Anna Gil podkreśliła rolę wymiany wiedzy między zarządzającymi i pracownikami szpitali i zachęciła do dalszej współpracy w tym zakresie wszystkich w województwie.

Z prezentacjami wystąpili:

Tradycyjnie wizyta studyjna była okazją do dyskusji i wymiany wiedzy.

Partnerem Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” oraz cyklu wizyt studyjnych jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Tym razem BGK reprezentowali Aleksandra Ciszek – manager ds. współpracy z podmiotami leczniczymi, Janusz Krupa – dyrektor rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz Sylwia Robak – doradca.

Obecni reprezentowali szpitale z województwa świętokrzyskiego: