Z Piotrem Milczanowskim, Prezesem Zarządu „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A.
w Lubinie, Laureatem pierwszej edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”, Członkiem Kapituły Konkursu, rozmawia Marcin Malinowski

Przed Panem trzecia kadencja na stanowisku Prezesa Zarządu „MCZ” S.A. Gratulujemy.

Dziękuję bardzo.

Za Panem, Zarządem spółki i pracownikami wiele zrealizowanych w poprzednich latach inwestycji. Mam tu na myśli nie tylko inwestycje materialne, ale także konsekwentną budowę jakości.

Rzeczywiście sporo pracy już wykonaliśmy, dzięki zaangażowaniu zespołu. Wiele oczywiście przed nami. Olbrzymim wyzwaniem w tym roku była wizyta akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

I jaki jest jej wynik?

Tym razem szpital oceniono na 93% wymagań akredytacyjnych, co daje nam drugie miejsce wśród 171 szpitali akredytowanych w Polsce. Lata ciężkiej pracy wpłynęły na jakość obecnie świadczonych usług, bezpieczeństwo naszych pacjentów i to, w jakim miejscu znajdujemy się obecnie. Równie ważne jest zaangażowanie środowiska lekarskiego w analizę działalności klinicznej szpitala. Pochylają się nad losem pacjenta, który do nas trafia, poddając go wnikliwej analizie medycznej tj. np. reoperacje, powtórne pobyty, zakażenia. Całe środowisko medyczne jest w pełni zaangażowane w funkcjonowanie szpitala oraz tworzenie i funkcjonowanie procedur medycznych, mających na celu świadczenie najwyższej jakości usług.

Zawsze, kiedy mamy przyjemność rozmawiać z Panem i współpracownikami słyszymy o nowych inwestycjach, remontach, wymianie sprzętu. Jedyna stała w „MCZ” S.A. to zmiana?

Rzeczywiście nie spoczywamy na laurach. W ostatnich latach zmodernizowaliśmy między innymi bloki operacyjne, wymieniliśmy tomograf komputerowy, wszystkie aparaty w zakładzie radiologii, angiograf w zakładzie hemodynamiki, zakupiliśmy dwie nowoczesne wieże endoskopowe oraz drugi rezonans magnetyczny, wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy Izbę Przyjęć, Pracownie Hemodynamiczne, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Otolaryngologię oraz Okulistykę.

A jak pandemia wpłynęła na działalność szpitala i przychodni specjalistycznych?

Kluczowym jest, że stan pandemii nie miał wpływu na przyjęcia pacjentów w ramach hospitalizacji onkologicznych, ostrych zespołów wieńcowych jak i ilości wykonanych badań diagnostycznych. Kontrakt szpitalny w ramach NFZ wykonaliśmy w 90%, zaszczepiliśmy ponad 140 tys. osób przeciwko SARS -CoV -2, a w największej fali pandemii prowadziliśmy 102 łóżka zakaźne, w tym 15 łóżek respiratorowych. Nie przerwaliśmy pracy w poradniach specjalistycznych oraz poradniach medycyny pracy. Wszystko to zawdzięczmy wytężonej pracy naszej załogi. Przy tym tempo zaplanowanych inwestycji zostało utrzymane. Przed rokiem oddaliśmy naszym podopiecznym 15 łóżkowy Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, a także 7 łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii (i Anestezjologii), który znajduje się w nowej lokalizacji, w samym centrum szpitala MCZ.

W kwietniu tego roku otworzyliście zmodernizowany Oddział Gastroenterologiczny oraz Pracownie Endoskopowe. Co to oznacza dla mieszkańców regionu?

Przede wszystkim dostęp do nowego sprzętu diagnostycznego oraz wyremontowanego i powiększonego do 22 łóżek Oddziału Gastroenterologicznego, a także nowoczesnych Pracowni Endoskopowych. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu KGHM Polska Miedź S.A., Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Symboliczne przecięcie wstęgi nastąpiło w obecności przedstawicieli najwyższych władz KGHM Polska Miedź S.A., Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału NFZ, samorządowców, Zarządu „MCZ” S.A., pracowników Szpitala oraz innych znamienitych gości. Na zdjęciu: od lewej Prezes Zarządu „MCZ” S.A. – Piotr Milczanowski, Wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. – Adam Bugajczuk, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Filip Nowak.

Za Wami także duża inwestycja w Regionalny Ośrodek Kardiologiczny.

Pracownia Angiografii i Hemodynamiki została wyposażona w angiograf Artis Q marki Siemens Healthineers, który umożliwia bezpieczne wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych, małoinwazyjnych zabiegów na sercu, takich jak udrożnienie naczyń wieńcowych w zawale serca i w przewlekłej chorobie niedokrwiennej serca, jak również procedury wszczepiania układów stymulujących. Co kluczowe dla pacjentów i personelu medycznego, wykorzystanie w tym angiografie najnowocześniejszych osiągnięć techniki w dziedzinie generowania i detekcji promieniowania rentgenowskiego, pozwala kontrolować i minimalizować poziom narażenia, przy zachowaniu najlepszej, jakości obrazu.

A jakie zabiegi wykonujecie w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki?

Oferujemy pełny zakres usług, w tym rewaskularyzację tętnic wieńcowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik wewnątrznaczyniowych oraz procedury wszczepiania układów stymulujących: rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów czy defibrylatorów do terapii resynchronizacji (CRT). Wykonywane są również badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji mięśnia przedsionków w terapii zaburzeń rytmu serca.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie