Rozwiązania dotyczące kardioonkologii stosowane w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie doskonale wpisują się w koncepcję Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma zagwarantować chorym dostępność do kompleksowego postępowania przeciwnowotworowego o wysokiej jakości. Skuteczna specjalistyczna opieka kardioonkologiczna obejmuje poza diagnostyką obrazową (echokardiografia, TK, MRI), elektrokardiograficzną (m.in. monitorowanie ekg metodą Holtera, testy wysiłkowe), również kontrolę i nadzór chorych z implantowanymi urządzeniami kardiologicznymi (stymulatory serca, kardiowertery­ defibrylatory) poddawanych radioterapii, zabiegom chirurgii onkologicznej oraz badaniu rezonansem magnetycznym.

Efektem zastosowanego działania jest bardzo wczesne rozpoznanie kardiotoksyczności wynikającej ze stosowanej chemioterapii z użyciem antracyklin i trastuzumabu stosowanych w trakcie leczenia a także poprawa wyleczalności i wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby w tej populacji chorych. Uzupełnieniem aktywności edukacyjnej jest cyklicznie realizowana przez nasz ośrodek konferencja naukowo-szkoleniowa „Olsztyńskie Spotkania Kardioonkologiczne”, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem onkologów i kardiologów, jak również lekarzy rodzinnych oraz specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny (m.in. w chorobach wewnętrznych, gastroenterologii i chirurgii).

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie