Głównym celem projektu był rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych dedykowanych prewencji rozprzestrzeniania się SARS-CoV2 w placówce medycznej, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa personelu i pacjentów szpitala przekształconego w szpital jednoimienny zakaźny.

Aby osiągnąć cel główny zaplanowano realizację trzech celów szczegółowych:

  • ograniczenie bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z osobami potencjalnie zakażonymi (na kwarantannie) i zakażonymi poprzez wdrożenie procedury samorejestracji i diagnostyki podstawowych parametrów życiowych u pacjentów przyjmowanych do szpitala oraz wdrożenie do użytku mobilnych robotów – asystentów personelu medycznego ;
  • wdrożenie procedury w zakresie odkażania powierzchni i powietrza za pomocą promieniowania UV-C przy pomocy zdalnie sterowanych robotów mobilnych;
  • usprawnienia przystosowania się do pracy w nowym miejscu personelu nowozatrudnionego lub delegowanego z innych placówek dzięki opracowaniu aplikacji nawigacyjnej.

 

 

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie