Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Na problematykę bezpieczeństwa pracy należy spojrzeć przez pryzmat kilku aspektów. Pierwszy i najważniejszy to zdrowie i życie ludzi, jako wartość bezwzględna. Każdy wypadek oznacza cierpienie nie tylko osoby, która mu uległa, ale także jej bliskich.

Chociaż w tym kontekście pieniądze schodzą na dalszy plan, to nie można zapominać o konsekwencjach biznesowych. Są nimi na przykład: dezorganizacja pracy, wstrzymanie produkcji, koszt naprawy maszyn. Należy przewidzieć również skutki społeczne: długotrwałe zwolnienie lekarskie, koszty opieki medycznej czy rehabilitacji, wyłączenie poszkodowanego z rynku pracy. Nic więc dziwnego, że kwestia bezpieczeństwa jest kluczowa dla wielu organizacji. Zajmuje także znaczące miejsce w działalności Związku Pracodawców Polska Miedź.

Czujemy się współodpowiedzialni za pracowników firm członkowskich Związku. Dlatego inspirujemy i wspieramy pracodawców w budowie kultury bezpieczeństwa. Temu służy doroczne seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle”. Spotykają się na nim eksperci i praktycy BHP działający w różnych gałęziach gospodarki. To jest doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk, prezentacji nowych rozwiązań, ciekawych technologii pozwalających na minimalizację potencjalnych zagrożeń i ochronę ludzi. Jaki obraz bezpieczeństwa w firmach wyłania się z opinii naszych gości?

Statystyki dotyczące przyczyn wypadków przy pracy wyraźnie pokazują, że wciąż najbardziej zawodnym elementem bezpieczeństwa jest człowiek. Nieostrożność, lekceważenie zasad, brawura, pośpiech, złe nawyki to geneza aż nawet 70-80% zdarzeń. Oczywiście, są również zagrożenia spowodowane siłami natury, zwłaszcza w górnictwie.

W Zagłębiu Miedziowym wiemy o tym doskonale. Warto podkreślić, że dla KGHM Polska Miedź S.A. troska o zdrowie i życie ludzi to jedna z najważniejszych wartości i wyznacznik wszelkich działań. Jest wpisana w DNA koncernu. Przykład KGHM pokazuje, że aby skutecznie zadbać o bezpieczeństwo pracowników, potrzebne są zintegrowane działania w każdym obszarze firmy. Kluczowe jest zbudowanie kultury bezpieczeństwa w wymiarze prawnym, finansowym, organizacyjnym i technologicznym. Diagnoza potencjalnych zagrożeń, procedury i regulaminy BHP, szkolenia, motywacja finansowa, nowoczesny park maszynowy, szczegółowa analiza zdarzeń i wyciąganie wniosków na przyszłość, profilaktyka zdrowotna…mogłabym jeszcze długo wymieniać. Z tych pojedynczych elementów stworzyć trzeba system naczyń połączonych. Szczególnie istotna jest świadomość odpowiedzialności pracowników za siebie i innych. I jest to zarazem najtrudniejsze zadanie. Doskonałe efekty przynosi angażowanie pracowników i ich rodzin w kampanie promujące idee bezpieczeństwa.

W sukurs służbom BHP przychodzą nowoczesne technologie. Mówimy o tym w naszej Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0. Robotyzacja i automatyzacja produkcji (zwłaszcza w najbardziej niebezpiecznych miejscach), zdalne sterowanie maszynami, coraz doskonalsze środki ochrony osobistej, czy wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacji np. symulatorów VR to z pewnością bezpieczniejsza przyszłość.

Nawet najlepsza strategia w sferze bezpieczeństwa nic jednak nie da, jeżeli pozostanie na papierze. Potrzebujemy spójności deklaracji i konsekwencji w działaniu. Odpowiedzialności managerów i każdego pracownika. Potrzebujemy kultury bezpieczeństwa.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie