Wdrożenie systemów informatycznych w zakresie oznaczania pacjentów od których izoluje się drobnoustroje wielolekooporne, które są widoczne dla pracowników medycznych, w każdej jednostce szpitala w znaczny sposób pozwoli ograniczy rozprzestrzenianie się tych drobnoustrojów w środowisku poprzez zastosowanie obowiązujących w szpitalu procedur ograniczających transmisję zakażeń oraz zapewni bezpieczeństwo pracowników szpitala.
Przed wdrożeniem projektu o izolacji od pacjentów drobnoustrojów wielolekoopornych informowane były tylko jednostki w których pacjent był obecnie hospitalizowany i po wypisie pacjenta informacja ta znajdowała się tylko w karcie informacyjnej. Wprowadzenie oznaczeń w postaci grafu przy nazwisku pacjenta o izolacji od niego szczepów wielolekoopornych, w tym wytwarzających karbapenemazy typu MBL, KPC oraz OXA – 48 oraz opis zaleceń do zastosowania pozwala na wdrożenie wobec pacjenta procedur izolacji przy przekazaniu pacjenta
do innej jednostki szpitala czy też przy ponownym przyjęciu pacjenta do szpitala.
Wdrożenie w Szpitalu konsultacji epidemiologicznych zapisywanych w systemie AMMS, również pozwoliło na ograniczenie transmisji zakaże11 i wdrażanie wobec pacjentów zasad ograniczających w zależności od czynnika etiologicznego.

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie