Dyrektor, kobieta sukcesu, inspiracja – takimi słowami można opisać Irenę Kierzkowską, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Jest także członkiem zarządu Polskiej Federacji Szpitali w kadencji 2018-2024.

Jest lekarzem, specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii oraz absolwentką Akademii Medycznej (obecny GUMed) w Gdańsku, studiów podyplomowych na Politechnice Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie Ogólne w Warunkach Rynku Europejskiego oraz niestacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia.

Pod jej kierownictwem szpital uwolnił swój prawdziwy potencjał – stał się platformą tworzącą optymalne warunki do rozwoju i wdrażania najnowocześniejszych procedur medycznych. Stał się podmiotem profesjonalnym, interdyscyplinarnym, kompleksowym, bezpiecznym dla pacjentów, pracowników i środowiska naturalnego, świadczącym szeroki wachlarz usług na najwyższym poziomie – od porodu, przez wycięcie wyrostka i zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, po przeszczepianie narządów.

Zmodernizowano 50-letni budynek, wprowadzono szereg zaawansowanych rozwiązań, w tym dostosowania przeciwpożarowego, e-usługi, elektroniczną dokumentację medyczną pacjenta oraz system kolejkowy.

Od 20 lat kultura organizacji jest rozwijana zgodnie z aktualną polityką jakości.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody, zajmując wysokie miejsca w rankingach jakości opieki medycznej.

Za swoje zasługi w 2017 r. Irena Kierzkowska została uhonorowana tytułem Menedżera Roku 2017 w Ochronie Zdrowia oraz Złotym Laurem „Najlepszym z Najlepszych”, przyznanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.