Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, kierunku: Fizyka techniczna, specjalność: Inżynieria biomedyczna.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: „Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studia  podyplomowe MBA w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich z siedzibą w Koninie.

Od 2019 r. zatrudniona na stanowisku Dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. Wcześniej od 2008 r. w tym samym szpitalu pełniła funkcję z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych.

Wiceprezes Związku Pracodawców Szpitali Dolnośląskich.