Piotr Milczanowski

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe „Executive Master of Business Administration (EMBA)” w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Prezes Zarządu „MCZ” SA do 2024 roku. W Lubinie od początku stawiał na bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz jakość świadczonych usług.

Piotr Milczanowski jest zwycięzcą pierwszej edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”, a szpital zajmował czołowe pozycje we wszystkich edycjach tego wydarzenia.
W okresie poprzedzającym powołanie do Zarządu Spółki „MCZ” SA Piotr Milczanowski zdobywał doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zarządzania jako Wicedyrektor NZOZ we Wrocławiu, Sekretarz Gminy Wołów oraz Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.