Radosław Skiba

Dyrektor w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie
Radosław Skiba jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, Specjalność Finanse publiczne, absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym, kierunek „Rachunkowość i zarządzanie finansami dla zaawansowanych” – praca dyplomowa: „System opieki zdrowotnej w Polsce i jego finansowanie”, absolwentem studiów podyplomowych w Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, na kierunku „Controlling” – praca dyplomowa: „Rynkowe instrumenty finansowe zarządzania ryzykiem finansowym”, absolwentem MBA Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie – 2018 r.
Jest osobą o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w zakresie zarządzania dużymi placówkami medycznymi. Swoją karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Zdrowia gdzie pracował ponad 5 lat w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia.
W latach 2004 – 2006 pełnił funkcje dyrektora finansowego w Podkarpackim Narodowym Funduszu Zdrowia.
Przez 9 lat był z-cą Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w Szpitalu Powiatowym w Mielcu.
Od 2011 roku jest Dyrektorem w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie.
Był także ekspertem Ministerstwa Zdrowia ds. analiz ekonomiczno-finansowych projektów inwestycyjnych.
Społecznie zajmuje się sportem w szerokim zakresie np. jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Klubu Bokserskiego Stal Rzeszów.