Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie