W przeprowadzonej analizie występowania HAI w 2021 r. stwierdzono znaczny wzrost występowania zakażeń związanych z linią naczyniową w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych (CLUW). W 2020 r. CRI-CYC występowało u 3,6% pacjentów natomiast w roku 2021 odsetek ten stanowi 8% . W związku z powyższym w 2022 r. podjęto działania zmierzające do ograniczenia wystąpienia HAI związanych z centralną linią naczyniową u pacjentów hospitalizowanych w tym oddziale.

Założenia projektu objęły między innymi następujące działania:

  • szkolenie personelu z zasad zapobiegania zakażeniom związanym z linią naczyniową,
  • przypomnienie obowiązującej w szpitalu procedury zapobiegania zakażeniom związanym z linią naczyniową, szkolenia personelu z higieny rąk;
  • promowanie higieny rąk poprzez nagranie przez pracowników szpitala spotu zachęcającego do higieny rąk
  • analizę zużycia preparatu dezynfekcyjnego w CLUW – wzięto pod uwagę liczbę wykonanych procedur dezynfekcji rąk na jednego pacjenta w ciągu doby; …..

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie