Zakażenia szpitalne to najczęstsza przyczyna przedłużonej hospitalizacji pacjentów. Walka z nimi jest niezwykle trudna, a najlepszy środek zapobiegawczy stanowi higiena rąk. Właściwie przestrzegana znacznie zmniejsza ilość zakażeń w placówkach ochrony zdrowia i jest zalecana jako narzędzie pomagające w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się licznych patogenów (w tym wirusa SARS-CoV-2). Tymczasem wskaźnik przestrzegania procedury higienicznej dezynfekcji rąk wśród pracowników opieki zdrowotnej wynosi zaledwie 40%.

Poprawa wyników w obszarze przestrzegania higieny rąk to wieloaspektowe korzyści: bezpieczeństwo personelu, pacjentów i odwiedzających, a także finansowe oszczędności, dzięki zmniejszeniu liczby zakażeń szpitalnych i czasu hospitalizacji pacjentów.

W podnoszeniu poziomu higieny rąk pomóc może systemowe rozwiązanie, jakim jest Program Higieny Rąk Premium firmy Ecolab – Partnera Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości i Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”. Dzięki programowi szpital może osiągnąć i utrzymać odpowiedni poziom przestrzegania higieny rąk, a także ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń szpitalnych, poprzez połączenie doradztwa w zakresie zwalczania zakażeń ze skutecznymi preparatami, nowoczesną technologią oraz obserwacjami opartymi na danych.

W stworzeniu nowych, niezwykle skutecznych możliwości wsparcia szpitali w podnoszeniu higieny rąk, pomogło nawiązanie strategicznej współpracy Ecolab z firmą Sani Nudge i stworzenie zwalidowanego systemu, opartego na działaniu w czasie rzeczywistym w powiązaniu z lokalizacją. Przestrzeganie higieny rąk jest rejestrowane w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.

Długotrwałe efekty robią wrażenie

– Rozwiązanie opracowane przez firmę Sani Nudge, zintegrowane z systemem Ecolab HHCM, działa już w różnych szpitalach w całej Europie – mówi Wojciech Sobczyk, Członek Zarządu ECOLAB w Polsce (na zdjęciu). – W Danii pomogło poprawić przestrzeganie higieny rąk przed kontaktem i po kontakcie z pacjentem o odpowiednio 178 procent i 120 procent.​​​​​ W krótkim czasie pomogło również zredukować liczbę zwolnień chorobowych pracowników o 72 procent. Utrzymanie wysokiego poziomu przestrzegania higieny rąk umożliwiło szpitalom zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych o 29 procent.

System monitorowania poziomu przestrzegania higieny rąk Ecolab pomaga szpitalom osiągać i utrzymywać dobre wyniki, zapewniać lepsze rezultaty w leczeniu pacjentów i bezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu. Dzięki danym, spostrzeżeniom, fachowej wiedzy i skutecznym produktom kultura higieny rąk poprawia się w dłuższej perspektywie.

– Nie można ograniczyć współczynnika zakażeń szpitalnych przy pomocy nieodpowiednich danych – podkreśla Wojciech Sobczyk. – Personalizowane pulpity przyjazne dla użytkownika zbierają dane i zapewniają spostrzeżenia dotyczące poszczególnych zachowań związanych z higieną rąk, umożliwiają mierzenie poziomu zgodności i precyzyjnie wskazują, jakie działania naprawcze należy wdrożyć na poziomie oddziału, zespołu lub poszczególnych pracowników. Przy tym system zapewnia pełną zgodność z RODO.

Jak działa system?

Umieszczane na identyfikatorach pracowników opieki zdrowotnej czujniki łączą się z czujnikami na dozownikach preparatów do dezynfekcji rąk oraz z czujnikami umieszczonymi na ścianie w pobliżu łóżka, tworząc strefę pacjenta. Sieć czujników pozwala systemowi wykrywać okazje do higieny rąk oraz zdarzenia higieny rąk (dezynfekcja rąk w powiązaniu z każdą okazją do higieny rąk). Identyfikatory Sani umieszczane na identyfikatorach pracowników opieki zdrowotnej i kodowane według grupy zawodowej (lekarze lub pielęgniarki) Czujniki Sani umieszczane na dozownikach preparatów do dezynfekcji rąk, odnotowujące zdarzenia higieny rąk (dozy) i łączące je z identyfikatorem Sani znajdującym się najbliżej czujnika Sani.

Czujniki Sani umieszczane w sali pacjenta, służące do pomiaru okazji do higieny rąk w otoczeniu pacjenta poprzez utworzenie strefy pacjenta według wytycznych WHO. To pozwala systemowi funkcjonować jako element pośredni monitorujący momenty WHO. W pomieszczeniach innego typu (toalety personelu, pomieszczenia wydawania lekarstw oraz pomieszczenia gospodarcze), czujniki Sani tworzą strefy pracy, umożliwiające wykrywanie zdarzeń higieny rąk przed procedurami czystymi oraz po procedurach brudnych.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie