Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

Lekarz chirurg, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 2007-2013 był prezesem Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku, a wcześniej oficerem 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.
Od 2013 roku początkowo Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Centrum Traumatologii w Gdańsku, a następnie Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku.

Twórca projektów restrukturyzacyjnych szpitali, autor i współautor publikacji z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz strategii zarządzania ryzykiem medycznym.

Samorządowiec, działacz społeczny i wykładowca akademicki.