Dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, ekspert sytemu ochrony zdrowia, od 12 lat związany z ochroną zdrowia, prelegent wielu konferencji w tym zakresie oraz trener szkoleń związanych z zarządzaniem dużymi organizacjami i nadzorem nad podmiotami leczniczymi. Posiadający doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, pełnił funkcje m.in. : Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie; prezesa zarządu spółki medycznej prowadzącej szpital powiatowy. Pełnił również urząd Wicewojewody Opolskiego. Inicjator wielu działań na rzecz rozwoju regionalnego z zakresu edukacji, profilaktyki zdrowia oraz skutecznego zarządzania podmiotami leczniczymi.

Ceni sobie współpracę z lekarzami, którzy cieszą się zaufaniem wśród pacjentów, gdyż swoją misję związaną z zarządzaniem rozumie jako drogę do zmian, którą będą zmierzać w kierunku współtworzenia przyjaznych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjenta.

Współorganizował tymczasowy szpital covidowy w opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, jest też współtwórcą Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych oraz Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PFSz w Nieporęcie 29 listopada 2018 został wybrany do Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali w kadencji 2018–2024. Przez kapitułę Puls Medycyny został umieszczony na Liście Stu w 2021 roku w gronie najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.
Absolwent Politechniki Opolskiej z 1999, w trakcie studiów pełnił funkcję przewodniczącego NZS PO otworzył biuro karier i pracy dla studentów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu gdzie uzyskał dyplom Executive MBA
Został odznaczony m.in. Odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (2021), a także wyróżnieniami, m.in.: Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej w Kategorii: Menedżer, lider społeczno–gospodarczy (2020), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.