Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor  licznych publikacji naukowych, rozdziałów w monografiach. Wykładowca na sympozjach krajowych i zagranicznych.

Nagrody: 

2023 – Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe II stopnia JMR WUM,

2022 – Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej

2020 – Nagroda zespołową za osiągnięcia Innowacyjne i Prorozwojowe I stopnia JMR WUM,

2020 – Dyplom za pracę na rzecz chorych na koronawirusa, która została uhonorowana przez Jego Magnificencję Rektora indywidualną nagrodą specjalną,

2019 – Złoty Skalpel 2009,

2019 – Nagroda zespołowa,  dydaktyczna II stopnia JMR WUM.