Andrzej Sapiński

Prezes Zarządu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka Sp. z o.o.