Z-ca Dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii. Uzyskała tytuł MBA na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Jest wykładowcą akademickim, m.in. na wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie w Siedlcach oraz  Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Osobiście angażuje się w kreowanie i prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych, dotyczących profilaktyki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych.

Przez wiele lat była zastępcą dyrektora ds. rozwoju szpitala w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, przyczyniając się do rozwoju tej placówki, sięgając z nią po wiele laurów, m.in. w Rankingu Szpitali CMJ i Konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”.