Przewodniczący Kapituły.
Lekarz, Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Specjalista medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych. Dyplom lekarza uzyskał na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu, gdzie obronił także pracę doktorską.
Pracę zawodową rozpoczął w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, gdzie po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii został Zastępcą Ordynatora w OIT. Następnie został Ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Końskich.
Pełnił funkcję Pełnomocnika wojewody ds. ratownictwa medycznego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa świętokrzyskiego, gdzie zajmował się wdrażaniem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i funkcjonowaniem systemu PRM.
W latach 2007 – 2015 był Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
W latach 2016-2018 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie w latach 2018-2024.
Ukończył studia menadżerskie z zarządzania jednostkami służby zdrowia – na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Program Master of Business Administration w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe; Medycyna Bólu, a także z zakresu Prawa medycznego, bioetyki z elementami socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Jest Wizytatorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Prowadzi szkolenia z zakresu jakości i bezpieczeństwa pacjentów w systemie ochrony zdrowia.
Jest ekspertem w Agencji Badań Medycznych.