Radosław Starownik

Jest pracownikiem SPSK Nr 4 w Lublinie od 1 września 1995 r. W latach 2018-2024 był  Dyrektorem SPSK Nr 4.

Do 31 maja 2017 r. zajmował stanowisko zastępcy lekarza kierującego Oddziałem Urologii i Onkologii Urologicznej, będąc równolegle pracownikiem dydaktyczno-naukowym Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 24 maja 2001 r. otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.
Pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii.

Jest absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia oraz menadżerskich studiów podyplomowych MBA.