Radosław Starownik

Dyrektor Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
Dr n. med. Radosław Starownik jest pracownikiem SPSK Nr 4 w Lublinie od 1 września 1995 r. Stanowisko Dyrektora SPSK Nr 4 objął 1 czerwca 2018 roku. Do 31 maja 2017 r. zajmował stanowisko zastępcy lekarza kierującego Oddziałem Urologii i Onkologii Urologicznej, będąc równolegle pracownikiem dydaktyczno-naukowym Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 24 maja 2001 r. otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.
Pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii.
Jest absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia oraz menadżerskich studiów podyplomowych MBA.