Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W roku 2016 uzyskał stopień doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005-2010 pracował w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

W szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A Jurasza rozpoczął pracę w dniu 1 września 2010 r., obejmując stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i Logistyki. Z dniem 19 grudnia 2013 r., decyzją Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powołany został na stanowisko Dyrektora Szpitala.

Zdjęcie i informacje https://jurasza.umk.pl/dyrekcja-szpitala/