Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu od 2013 roku.

Posiada tytuł inżyniera uzyskany na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej oraz tytuł magistra uzyskany na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, jak również ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w zakresie bankowości i finansów o specjalności: zarządzanie finansami zakładów opieki zdrowotnej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2022 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu za pracę pt. „Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne konfliktów na przykładzie kujawsko-pomorskiej sieci szpitali”.