Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński specjalista otorynolaryngolog, audiolog, foniatra, otolaryngolog dziecięcy. Od 1994 r Specjalista Krajowy, od 2011 Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii.

Od 1996 r. dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), pnia mózgu (1998), ucha środkowego (2003) i in. W 2002 pierwszy w świecie uruchomił program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych i dzieci wg „Metody Skarżyńskiego”, opracował nową elektrodę i procedurę chirurgiczną, wdrożoną na wszystkich kontynentach.

Wprowadził 158 nowych rozwiązań klinicznych w otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Był sygnatariuszem i inicjatorem 3 europejskich konsensusów oraz z zespołem przeprowadził badania przesiewowe u 1,5 mln dzieci w Polsce oraz 26 krajach Azji, Europy, Afryki i Ameryki Pd.

Jest autorem i współautorem 4586 publikacji naukowych, 4068 wystąpień kongresowych, 65 monografii i rozdziałów. Upowszechniając polską szkołę przeprowadził ponad 1300 pokazowych operacji dla 8200 profesorów, ordynatorów i specjalistów podczas 72 warsztatów  „Window Approach Workshop” i 5 kongresów światowych w Kajetanach, w kilkunastu krajach w Azji, Ameryki Pd. i Europy.

Był Prezydentem 6 kongresów europejskich i światowych. Jest też autorem lub współautorem 18 patentów krajowych i zagranicznych i najczęściej cytowanym autorem dla kilku haseł w literaturze światowej. Członek 22 najważniejszych zagranicznych towarzystw naukowych. Laureat 358 nagród krajowych i międzynarodowych, towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych. Odznaczony Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem OOP oraz państwowymi odznaczeniami przez Prezydenta Ukrainy, Gruzji, Króla Belgii i UE, przez Papieża Franciszka, Prymasa Polski, przez dzieci Orderem Uśmiechu i międzynarodową kapitułę Orderem ECCE HOMO. Profesor Honorowy Uniwersytetów w USA, Mołdawii i Kirgistanie, doktor honoris causa czterech uniwersytetów w Polsce. Koordynował programy „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – głównego priorytetu prezydencji Polski w UE (2011).

Największym osiągnięciem w działalności organizacyjnej było przygotowanie programu, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu – największego w świecie ośrodka naukowego i klinicznego, w którym od 21 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Sam wykonał ich ponad 230 tys.