Ekonomista, menadżer ochrony zdrowia.
Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w dziedzinie Nauk Społecznych w dyscyplinie: Nauki o Polityce Publicznej z zakresu zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia. Rozwijała swoje kompetencje na gruncie studiów podyplomowych m.in.  „Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych”,  „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw”, MBA, a także liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunku kosztów i controllingu w ochronie zdrowia i związane z TQM.

Od 2002 r. nieprzerwanie związana z rynkiem ochrony zdrowia zarówno na gruncie praktycznym, jak i szkoleniowo-naukowym. Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali oraz Członek Zarządu Mazowieckiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Jest propagatorką koordynowanej opieki zdrowotnej, opartej na otoczeniu pacjenta i jego najbliższych kompleksowym wsparciem w procesie zdrowienia i prawidłowego rozwoju. Wyznaje zasadę, że na dobrostan psychofizyczny pacjentów wpływają takie czynniki jak wysoka jakość usług medycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną,  ale też empatycza i pełna szacunku postawa całego zespołu wobec pacjentów i ich opiekunów.

Od ponad 13 lat kieruje Warszawskim Szpitalem dla Dzieci przy ul M. Kopernika  (od 1 grudnia pod nazwą Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” sp. z o.o.). Dba o wysoką jakość usług zdrowotnych z zakresu medycyny naprawczej, ale też realizuje działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz pacjentów szpitala, a także na gruncie współpracy z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi. Z sukcesem rozwija działalność na rzecz osób dotkniętych kryzysem psychicznym oraz z grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnościami.

W 2018r. wyróżniona w konkursie „Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia”, w 2019 roku otrzymała medal „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznawany przez Ministra Zdrowia oraz w 2021r. uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Warszawy”.