Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku