Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Jest najmłodszym w historii dyrektorem tej placówki. Przeprowadził w niej największe zmiany. Zarządza placówką od czerwca 2019 r.
Ukończył Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, jest inżynierem i ekonomistą z doświadczeniem w branży medycznej. Posiada rozległą, specjalistyczną wiedzę z zakresu finansowania i pozyskiwania funduszy na poszerzenie usług medycznych, zakupów i optymalnego wykorzystania aparatury diagnostycznej.
Dostępność, jakość świadczonych usług, kompleksowość oraz bezpieczeństwo to najważniejsze hasła dotyczące realizacji opieki zdrowotnej w Bolesławcu. Wszystkie działania oraz przykład pełnego zaangażowania powoduje, że szpital staje się liderem ochrony zdrowia w regionie. Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu sprawia, że jakość leczenia jest na najwyższym poziomie, a pacjenci leczeni są najbardziej skutecznymi terapiami dostępnymi na rynku medycznym. Dzięki strategicznemu zarządzaniu wartość przeprowadzonych modernizacji i inwestycji w szpitalu rocznie wynosi ponad 25 mln zł. W porówaniu do lat ubiegłych wartość inwestycji wzrosła rocznie o ponad 19 mln zł.
Innowacyjne techniki zarządzania w bolesławieckim szpitalu są przykładem nowoczesnego modelu zarządzania publiczną placówką, który znacznie usprawnia funkcjonowanie służby zdrowia.