Dyrektor Ortopedyczno–Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu

Urodził się w 1963 roku. W 1989 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2002 – 2017 był Dyrektorem SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, a w latach 2007-2017 Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Służby Zdrowia MSWiA.

Jest wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM Poznaniu. W roku 2016 obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu.  

Od stycznia 2018r. pełni funkcję Dyrektora Ortopedyczno–Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu, gdzie wdraża wizję rozbudowy Szpitala i przywrócenia jego dawnej świetności.

Współtworzył Fundację Artven i jako jej Prezes działał na rzecz pacjentów dotkniętych chorobami naczyń oraz schorzeniami neurologicznymi. Jest Fundatorem Fundacji NeurOstART, wspierającej osoby dotknięte chorobami neurologicznymi, SM, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami wrodzonymi i rozwojowymi dzieci, w zakresie układu kostno-stawowego oraz chorobami reumatologicznymi.

Był współorganizatorem wystawy  „Zwykli/Niezwykli lekarze w warszawskim getcie – Anna Braude Hellerowa i Franciszek Raszeja”, która przybliża sylwetki tych dwóch wybitnych postaci, ich działalność oraz tragiczne losy. Wystawa była organizowana w Warszawie oraz Poznaniu. Cyklicznie organizuje konferencje o tematyce Badań Klinicznych i SM.