Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
Mgr Krystyna Płukis jest dyrektorem Szpitala Zachodniego od 1 października 2003 roku. Od początku postawiła na rozwój, inwestycje i nowoczesne metody leczenia. Dzięki wieloletniej konsekwentnej pracy wspólnie z zespołem stworzyła szpital specjalistyczny, posiadający Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia, certyfikaty ISO i HACCAP, a także wiele ważnych nagród środowiskowych.
Krystyna Płukis z sukcesami rozwija w szpitalu medycynę wysokospecjalistyczną, na przykład kardiologię inwazyjną, chirurgię naczyniową, neurochirurgię czy traumatologię i ortopedię. Na wysokim poziomie rozwinięta została Kardiologia Ogólna, wykonująca zabiegi wszczepiania rozruszników serca i zabiegi ablacji. Dzięki nowoczesnym metodom leczenia oraz wysokiej jakości ponad połowę hospitalizowanych w Szpitalu Zachodnim stanowią osoby z powiatów ościennych i całego Mazowsza, zabiegające o leczenie właśnie w tej placówce.
Szpital rozwija się sukcesywnie szkoląc, współpracując przy tym z Wydziałem Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie i zatrudniając personel o najwyższych kwalifikacjach, modernizując oddziały, unowocześniając sale operacyjne, zakupując światowej klasy sprzęt diagnostyczny. Jedną z największych inwestycji w ostatnich dwóch latach była budowa lądowiska dla helikopterów, dzięki któremu pomoc do pacjentów docierać będzie znacznie szybciej, a służby medyczne będą mogły lądować także nocą.
Wysiłki na rzecz jakości od lat sytuują szpital wśród najlepszych placówek na Mazowszu, czego dowodem są czołowe miejsca w Rankingu Szpitali opracowywanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz zwycięstwa realizowanych przez szpital innowacyjnych projektów prozdrowotnych w konkursie „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”.
Komentując sukces szpitala mgr Krystyna Płukis zawsze powtarza, że jest to również efekt znakomitej współpracy z właścicielem Szpitala – powiatem grodziskim i władzami Miasta.
Dyrektor Krystyna Płukis wcześniej zdobywała doświadczenie menedżerskie w Ministerstwie Zdrowia, gdzie była m.in. Dyrektorem Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji, była też Pełnomocnikiem ds. Zarządzania prof. Zbigniewa Religi, kiedy kierował Narodowym Instytutem Kardiologii w Aninie.
Zarządzanie Szpitalem nieprzerwalnie przez 20 lat w dzisiejszych czasach świadczy o profesjonalizmie, zaufaniu Właściciela i pracowników do podejmowanych działań w tak trudnych czasach przy stale reformowanym systemie ochrony zdrowia ze stale ograniczonymi nakładami finansowymi na jego funkcjonowanie.