Dyrektor Biura Relacji z Sektorem Publicznym w Departamencie Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Posiada 25-letnie doświadczenie pracy w instytucjach finansowych. W Banku Gospodarstwa Krajowego od 2009 roku, początkowo jako zastępca dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, a od 2017 r. dyrektor Biura Finansowania Klientów Strategicznych. Od 2021 r. jest dyrektorem Biura Relacji z Sektorem Publicznym. Odpowiada m.in. za relacje z kluczowymi partnerami z sektora ochrony zdrowia, uczestniczy także w finansowaniu procesów restrukturyzacyjnych szpitali publicznych.

W banku jest dyrektorem programu „Ochrona Zdrowia”, którego celami są poprawa rentowności szpitali oraz finansowanie inwestycji i modernizacji w podmiotach leczniczych.

Przed dołączeniem do BGK przez ponad 11 lat pracował w Kredyt Banku jako koordynator ds. sprzedaży oraz doradca klienta strategicznego.

Jest absolwentem ekonomii ze specjalnością finanse na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego.