Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy od 2014 r., Kierownik Katedry Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2001r.;  profesor n. med. (2008 r.), profesor zwyczajny (2012 r.);   specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej.  Zwolennik modułowego leczenia nowotworów w oparciu o jednostki narządowe („unity”). Od maja 2021 roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy funkcjonuje jedyny w Polsce European Lung Cancer Centre.
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (2021-2023 r). Członek Założyciel Polskiej Grupy Raka Płuca.
Zainteresowania naukowe: leczenie skojarzone raka płuca, analiza badań klinicznych w kardiochirurgii i torakochirurgii. Dorobek naukowy (06.2023 r.): 129 publikacji, indeks Hirscha 24; 1758 cytowań.
Uzyskał tytuł „Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Placówki Publiczne”, otrzymał Laur Nowoczesności 2022 w konkursie „Wysoka jakość w Ochronie Zdrowia” oraz Laur Andrzeja Szwalbego w 2023 r. za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy.
Centrum Onkologii w Bydgoszczy zwyciężało w Rankingu Rządowego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: „Bezpieczny Szpital” – w 2016 r. , 2017 r. i 2019 r; zaś II miejsce zajęło w 2018 r. i w 2020 r.