Od 1990 roku Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Onkologicznej i Transplantacyjnej.

jest absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dyplom lekarza otrzymał w 1968 roku. W 1974 r. uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej, w tym samym roku obronił pracę doktorską, w 1984 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1996 tytuł profesora.

W latach 1995 – 2007 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej Akademii Medycznej we Wrocławiu; w latach 2002- 2014 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu. Od 1990 roku Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Onkologicznej i Transplantacyjnej. Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2011} oraz Politechniki Wrocławskiej (2017). Od 2017 roku Przewodniczący Wydziału V Nauk Lekarskich Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, a od 2019 roku Prezes WTN. W dorobku posiada ponad 500 prac naukowych, 550 doniesień konferencyjnych, 3 rozdziały w podręcznikach akademickich i 12 rozdziałów w książkach. Aktywnie podejmuje wyzwania w zakresie wykorzystania najnowszych technologii w codziennej praktyce klinicznej. Jest w gronie 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce.

Inicjator i organizator unikalnego w skali kraju Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, posiadającego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz wysokie oceny w parametryzacjach jednostek naukowych. Kierownik interdyscyplinarnego kluczowego projektu badawczo-rozwojowego

„WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej”, w ramach którego zintegrował  potencjał  wrocławskiego ogólnopolskiego środowiska medycznego naukowego. W projekcie uczestniczyły: Uniwersytety Medyczne w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, a jego realizacja przyniosła ponad 500 publikacji, 100 aplikacji wdrożeniowych, 20 wniosków wynalazczych, 52 doktoraty, 6 habilitacji i 6 tytułów profesora.

Został zaproszony przez czołowych specjalistów światowej medycyny regeneracyjnej z Uniwersytetów Yale i Duke do udziału w projekcie Humacyte – wszczepienia pacjentowi pierwszego na świecie naczynia krwionośnego, wyhodowanego za pomocą zaawansowanych technik inżynierii tkankowej. Wyniki tych pionierskich badań opublikowano m.in. w prestiżowym czasopiśmie „The Lancet”.

W latach 2007-2009 Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich. Organizator 64. Jubileuszowego Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich w 120 – lecie jego powstania, podczas którego po raz pierwszy w Polsce zademonstrowano robota chirurgicznego da Vinci. W wyniku starań Profesora, w 2010 r. zakupiono pierwszy w Polsce system chrurgii robotowej da Vinci. Profesor zainicjował utworzenie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej i został wybrany na jego prezesa. Zorganizował Międzynarodowe Kongresy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej we Wrocławiu, podczas których zaproponowano rekomendacje zastosowania robotów w chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, ginekologii, urologii oraz transplantologii.

Dzięki aktywnej i wytrwałej działalności Profesora od 2022 roku prostatektomia robotowa jest operacją refundowaną, a od 2023 roku refundowane są także robotowe operacje raka błony śluzowej macicy i raka jelita grubego.