Wałbrzyszanin z misją. Ukończył Politechnikę Wrocławską, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu i Katowicach oraz Wyższą Szkołę Bankową.

Ponad 13 lat pracował w KGHM: od specjalisty na stażu po dyrektora naczelnego. Obecnie jest prezesem zarządu Sanatoriów Dolnośląskich.

O swojej dewizie życiowej mówi tak:

Dopiero kiedy nauczyłem się akceptować ludzi takimi, jakimi są, zacząłem dostrzegać piękno w różnorodności ludzkiego charakteru i doświadczeń życiowych.