P.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak specjalnie dla Raportu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje”

Narodowy Fundusz Zdrowia działa w imieniu pacjentów, kontraktując świadczenia medyczne, jednocześnie premiując i egzekwując jakość. Taki kierunek wytycza strategia Narodowego Funduszu Zdrowia do 2023 roku. Podstawą wszystkich zaprojektowanych w strategii działań jest efektywność zarówno w ujęciu społecznym, jak i finansowym. Wymiar społeczny odnosi się do podejmowania działań mających korzystny wpływ na stan zdrowia społeczeństwa, w szczególności przez działania profilaktyczne, oraz zagwarantowanie dostępności i wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Wymiar finansowy to racjonalne wydawanie pieniędzy, szczelność systemu i przemyślany sposób płacenia za leczenie, uzależniony od jakości i efektywności, a nie liczby wykonanych procedur.

Kluczową zmianą w podejściu NFZ do finansowania ochrony zdrowia jest systematyczne odchodzenie w wybranych obszarach od płatności za usługę do płacenia za efekt, z uwzględnianiem elementów jakości i rezultatów zdrowotnych. Doskonałym przykładem modelu opieki, który wprowadza dwa podstawowe elementy: kompleksowość i rozliczalność, są realizowane obecnie programy opieki koordynowanej. Model ten przewiduje finansowanie świadczeń w oparciu o dobrze zdefiniowane efekty zdrowotne. To zdecydowany zwrot ku perspektywie pacjenta.
Promujemy i wspieramy także poprawę jakości obsługi pacjentów przez podmioty lecznicze. Monitorowanie doświadczeń pacjenta w kontaktach ze służbą zdrowia pozwala na bieżącą korektę kursu działań i zapewnienie wzrostu satysfakcji pacjentów. Zmiany w systemach ochrony zdrowia na świecie nakierowane są na poprawę efektów zdrowotnych i doświadczeń pacjentów. Monitorowanie efektywności, skuteczności oraz bezpieczeństwa diagnostyki i leczenia, jest podstawą zrównoważenia systemu, a także efektywnego wydatkowania pieniędzy.

Doceniając rolę liderów, jako publiczny płatnik, chcemy premiować właśnie te placówki, w których za dobrym jakościowo prowadzeniem działalności klinicznej, idą równolegle efektywne działania w sferze organizacyjnej. Chodzi o optymalnie wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje dana placówka. Skuteczne monitorowanie i mierzenie efektów działalności placówki, a także podejmowanie decyzji zarządczych na bazie twardych danych pozwala odpowiednio zaplanować działania, a w konsekwencji skutecznie zarządzać rozwojem. Fundamentalną rolę odgrywają w tej kwestii narzędzia IT. Ich praktyczne wykorzystanie w czasie pandemii pokazało, że to właściwy kierunek zmian.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie