W ramach inwestycji w podnoszenie jakości i bezpieczeństwa pacjentów, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim wdraża innowacyjny system e-usług. Tak kompleksowe podejście do rozwiązań związanych ze zdalną diagnostyką jest unikalne w Polsce. Ideą projektu jest znaczne ułatwienie dostępu pacjenta do usług medycznych oferowanych przez szpital i placówki partnerskie.

Od września tego roku, dzięki wdrożeniu nowego systemu kolejkowego, poprawił się komfort i szybkość obsługi pacjentów w korzystaniu z poradni specjalistycznych.

Jednym z wdrażanych systemów jest również innowacyjna Platforma Telemedyczna Mediguard, pozwalająca na wykonywanie specjalistycznych badań w domu pacjenta i automatyczne przesyłanie wyników do szpitala, do oceny lekarza. Program obejmuje szeroką gamę przenośnych, telemedycznych aparatów EKG pozwalających na monitorowanie pacjentów po zabiegach kardiologicznych w warunkach domowych. Sygnał EKG przesyłany jest zdalnie do szpitala, gdzie lekarz ma możliwość zdalnej oceny wyniku badania w ciągu kilku minut. Dzięki inwestycji zwiększyło się bezpieczeństwo osób z wszczepionymi kardiowerterami – defibrylatorami i stymulatorami.

Wdrożono również system identyfikacji on-line lokalizacji pacjenta oraz najważniejszych zasobów technicznych np. mobilnej aparatury medycznej szpitala. Jednocześnie podniesione zostały standardy jakości nadzoru nad eksploatacją i serwisowaniem aparatury medycznej oraz infrastruktury technicznej szpitala.

Zaprojektowany system telemedyczny pozwala na dalszą rozbudowę i wdrażanie kolejnych usług medycznych dostępnych zdalnie z wykorzystaniem telefonu komórkowego – mówi dyrektor Szpitala Zachodniego Krystyna Płukis

W ramach projektu zostały zamontowane e-kioski medyczne czynne 24 godziny na dobę w Szpitalu Zachodnim oraz w grodziskiej Mediatece i w Gminnym Centrum Zdrowia – Przychodnia Specjalistyczna w Żabiej Woli. Obie gminy są partnerami w projekcie.

Kiosk telemedyczny wyposażony jest w medyczne aparaty pomiarowe i pozwala pacjentowi na samodzielne przeprowadzenie sprawdzenia masy ciała, pomiaru ciśnienia krwi, analizy sygnału EKG z automatyczną informacją o ewentualnych wykrytych nieprawidłowościach, a także badanie pulsoksymetrem, analizującym tętno i natlenienie krwi.

Wdrożenie systemu zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie