Organizacja opieki zapewniającej kompleksowość świadczeń zdrowotnych w zakresie Centrum wymagała skoordynowania personalizowanych działań przedszpitalnych w zakresie ratownictwa medycznego, szpitalnych oraz poszpitalnych w zakresie rehabilitacji i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wielonarządowe Centrum Chorób Naczyń opiera swoje działanie na Zespole Naczyniowym, w skład którego wchodzi lekarz specjalista w dziedzinie radiologii Inwazyjnej oraz w zależności od schorzenia właściwi lekarze specjaliści, którzy wspólnie ustalają indywidulany plan leczenia. Rolę koordynatora wielodyscyplinamego zespołu pełni lekarz radiolog inwazyjny. Celem Zespołu Naczyniowego jest wybranie metody leczenia dla danego pacjenta, danego schorzenia gwarantującej jak najlepszy efekt terapeutyczny jednocześnie z obniżeniem ryzyka okołozabiegowego do minimum. Kwalifikacja odbywa się zawsze z uwzględnieniem stanu ogólnego pacjenta, wad, zalet każdej z metod leczenia (np. operacje tętniaków mózgu w zależności od lokalizacji tętniaka, jego wielkości, kształtu – pacjent jest kwalifikowany do operacji klasycznej, lub leczenia radiologicznego, wewnątrznaczyniowego).

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie