Już 29 września 2022 roku podczas uroczystej Gali w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, rozstrzygnięta zostanie 5. edycja Konkursu, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń najbardziej innowacyjnych firm, szpitali, organizacji pozarządowych, samorządów i liderów opinii w obszarze zdrowia i środowiska naturalnego. Jak co roku towarzyszył jej będzie kolejny Raport „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” oraz debata na temat wyzwań zdrowotnych. Organizatorem wydarzenia jest firma Idea Trade.

Patronami Konkursu są tradycyjnie Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Wzorem lat ubiegłych w Konkursie Inspiracje nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe, firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych. Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

W tym roku w sposób szczególnych chcemy wyróżnić tych, którzy angażują się w budowę kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne, rozwiązania technologiczne.

Bardzo dziękujemy w tym miejscu za Patronat Merytoryczny Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, na czele z dyrektorem dr hab. inż. Wiktorem M. Zawieska. Mamy nadzieję, że to początek dobrej współpracy.

Nagrody „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2021” będą wręczane w 7 głównych kategoriach:

  1.  Innowacje w szpitalu – medycyna
  2. Innowacyjny szpital – zarządzanie
  3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych
  4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia
  5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  6. Innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług
  7. Działania na rzecz środowiska naturalnego

Kapituła może przyznać także Nagrody Specjalne.
Rozstrzygnięcie już 29 września. Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do aktualnej edycji.

Zdjęcie z debaty „Zdrowa Przyszłość” podczas Gali Konkursu w 2020 roku.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie