Problem z dostępnością wizyt u lekarzy geriatrów jest powszechnie znany od lat. Właśnie dlatego Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. stworzyło Centrum Opieki Geriatrycznej. Powstało ono pod koniec 2019 roku i konsekwentnie rozwija możliwości diagnostyki i leczenia seniorów, prezentując w swoich działaniach innowacyjne i całościowe podejście do pacjenta. Zainteresowanie usługami Centrum jest coraz większe. Wyniki terapeutyczne oraz stosowane formy leczenia powodują, że pacjenci ponownie integrują się społecznie i wracają do codziennej aktywności, nierzadko również zawodowej.

Centrum powstało dzięki współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego i Miasta Sopotu, a środki finansowe na jego utworzenie pochodziły od tychże samorządów oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (środki UE). W Sopocie powstał nowoczesny budynek, w którym znajdują się między innymi oddziały szpitalne Geriatrii z 24 łóżkami i Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z 36 łóżkami, oddziały dzienne Rehabilitacji i Psychogeriatrii oraz Poradnia Geriatryczna. Centrum dysponuje również szeroką bazą diagnostyczną wyposażoną w nowoczesny aparat do tomografii komputerowej.

– Działania poszczególnych jednostek wzajemnie się uzupełniają, co daje pacjentowi możliwość diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego, a dla pacjentów w cięższym stanie możliwość diagnostyki w warunkach szpitalnych. – podkreśla dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska koordynator Centrum Opieki Geriatrycznej – Szczegółowa diagnostyka na Oddziale Geriatrii z tzw. Całościową Oceną Geriatryczną to innowacyjne rozwiązanie medyczne, które jest podstawą do dalszego leczenia pacjenta. Dokonuje jej zespół w składzie: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i psycholog. Przeprowadzona ocena pozwala na przygotowanie pacjenta oraz jego opiekunów do kontynuacji rozpoczętego procesu terapeutycznego oraz powrotu do środowiska domowego.

Podstawą geriatrii jest jak najdłuższe utrzymanie pacjenta w sprawności, umożliwiającej mu samodzielne funkcjonowanie, zatem seniorzy wymagający rehabilitacji po zabiegach mogą w warunkach szpitalnych rozpocząć leczenie usprawniające.

Może być ono kontynuowane w Oddziale Dziennym Rehabilitacji. W Poradni Geriatrycznej z kolei jest czas na diagnostykę oraz uporządkowanie i usystematyzowanie leczenia, głównie we współdziałaniu z rodziną czy opiekunami seniora. Personel poradni oraz pracownicy rejestracji są przeszkoleni w zakresie poprawnego komunikowania się z pacjentem w wieku podeszłym, co znacznie ułatwia kontakt i redukuje stres pacjenta.

– Pacjent-senior skorzystać może również z Oddziału Psychogeriatrii, gdzie codziennie uczestniczy w zajęciach usprawniających zdolności psychofizyczne – dodaje dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska – Oddział zajmuje się terapią oraz diagnostyką stanu emocjonalnego, funkcji poznawczych oraz potencjału osobowościowego aby rodzaj terapii dobierany był zgodnie z możliwościami i potrzebami pacjenta. Pacjent angażowany jest w aktywności i ćwiczenia, które działają zarówno na sprawność psychiczną i fizyczną pacjenta, jak i na samopoczucie emocjonalne. Zajęcia wspierają również integrację społeczną.

Wielkim zainteresowaniem cieszą się też nowoczesne rozwiązania technologiczne wprowadzone w ramach rehabilitacji. Od początku funkcjonowania, mimo pandemii COVID, Centrum przyjęło już ponad 11 tysięcy pacjentów i udzieliło niemal 30 tysięcy świadczeń zdrowotnych. Pacjenci pochodzą zarówno z województwa pomorskiego jak i spoza jego granic.

 

Tomasz Augustyniak, Prezes Zarządu
Pomorskiego Centrum Reumatologicznego
im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej zapewniło osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego łatwy dostęp do specjalistycznych usług.

Co ważne pacjenci Centrum Opieki Geriatrycznej korzystają też z innych świadczeń udzielanych przez nasz szpital w ramach reumatologii, rehabilitacji czy chirurgii jednego dnia, co jest niezmiernie istotne przy ich dolegliwościach układu kostno-stawowego.

Dzięki naszemu personelowi medycznemu możemy pacjentom zaoferować konsultacje i świadczenia z zakresu m.in. geriatrii, chorób wewnętrznych, diabetologii, neurologii, psychiatrii, ortopedii, pulmonologii, laryngologii, dermatologii, rehabilitacji, reumatologii czy balneologii.

Centrum Opieki Geriatrycznej poza działaniami medycznymi zaangażowane jest również w działalność w zakresie edukacji i promocji zdrowia oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w szczególności w rehabilitacji ruchowej.

Współpracujemy z wszystkimi pomorskimi uczelniami wyższymi kształcącymi w zakresie zawodów medycznych, w tym z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i podległym mu Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Nasi specjaliści szeroko udzielają się w mediach, promując zdrowy styl życia, aktywność i profilaktykę zdrowotną. Regularnie biorą także udział w spotkaniach z Klubami Seniora i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Cały czas rozwijamy ofertę Centrum Opieki Geriatrycznej, rozszerzając wachlarz propozycji dla seniora. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem rozwiązań w ramach telemedycyny oraz teleopieki.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie