Wzorem lat ubiegłych w Konkursie Inspiracje nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe, firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań
w ochronie zdrowia, w tym m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych.
Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Nagrody Inspiracje 2021 będą wręczane w 7 głównych kategoriach:

 1. Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia
 2. Innowacyjny szpital – zarządzanie (HVBC – healthcare value based care, zwiększanie efektywności leczenia, nowatorskie metody zarządzania)
 3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów
  i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych)
 4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia (w tym m.in. akcje edukacyjno-promocyjne zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, zdrowego żywienia, organizowanie badań przesiewowych, programy na rzecz seniorów)
 5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (w tym m.in. projekty
  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, działania profilaktyczne, programy aktywizujące do zdrowego trybu życia, programy wspierające pracowników
  w obszarze medycznym i mentalnym)
 6. Innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów
 7. Działania na rzecz środowiska naturalnego (w tym. m.in. akcje edukacyjno-promocyjne, rozwój technologii na rzecz środowiska naturalnego, ograniczanie złego wpływu organizacji na środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR, projekty i akcje organizacji pozarządowych, samorządów, firm bez względu na formę prawną prowadzenia działalności i nie sformalizowanych grup osób indywidualnych).

Kapituła może przyznać także Nagrody Specjalne.

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie