KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ FINAŁ?

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu nastąpi w czwartek 5 października 2023 roku podczas uroczystej Gali w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Towarzyszył jej będzie kolejny Raport „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” oraz debata na temat wyzwań zdrowotnych. Organizatorem wydarzenia jest firma Idea Trade, a Konkurs jest elementem działań Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości, która od 2015 roku jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń managerów zarządzających ochroną zdrowia.

KOGO NAGRADZAMY?

Osoby, organizacje pozarządowe, firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

KTO WYBIERA LAUREATÓW?

Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych. Przewodniczącym kapituły jest
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

JAKIE SĄ KATEGORIE?

Nagrody „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” są wręczane w 7 głównych kategoriach:

  1. Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia
  2. Innowacyjny szpital – zarządzanie (HVBC, zwiększanie efektywności leczenia, nowatorskie metody zarządzania)
  3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych)
  4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia (w tym m.in. akcje edukacyjno-promocyjne zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, zdrowego żywienia, organizowanie badań przesiewowych, programy na rzecz seniorów)
  5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (w tym m.in. projekty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, działania profilaktyczne, programy aktywizujące do zdrowego trybu życia, programy wspierające pracowników w obszarze medycznym i mentalnym)
  6. Innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów
  7. Działania na rzecz środowiska naturalnego (w tym. m.in. akcje edukacyjno-promocyjne, rozwój technologii na rzecz środowiska naturalnego, ograniczanie złego wpływu organizacji na środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR, projekty i akcje organizacji pozarządowych, samorządów, firm bez względu na formę prawną prowadzenia działalności i nie sformalizowanych grup osób indywidualnych).

Kapituła może przyznać także Nagrody Specjalne.

Kliknij i pobierz formularz zgłoszenia.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie