Zakażenia szpitalne to istotny i narastający problem opieki zdrowotnej na całym świecie. Każdego roku w skali globu zarażają się miliony pacjentów, a tysiące pacjentów umierają z powodu zakażeń nabytych w czasie hospitalizacji. W ramach walki z zakażeniami w szpitalach, szczególnie w obliczu pandemii koronawirusa, Komisja Europejska po przeglądzie wielu robotów dezynfekujących, zamówiła dla szpitali w krajach UE 200 urządzeń UVD Robots duńskiej spółki o tej samej nazwie. Dystrybutorem tych urządzeń w Polsce jest ECOLAB, Partner Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości.

Jak działa to urządzenie? Na skutek emitowania promieniowania UV-C następują zmiany w sekwencji DNA i aberracje chromosomowe patogenów. Jest to głównie związane z absorpcją promieni UV-C przez składniki kwasów nukleinowych – pod wpływem promieni UV-C tworzą się dimery, które zaburzają strukturę DNA/RNA, uniemożliwiając prawidłowy przebieg replikacji materiału genetycznego. Częstość mutacji, będących skutkiem napromieniowania, zależy od dawki oraz od czasu działania promieniowania.

Oprócz zrozumienia, czy promieniowanie UVC skutecznie inaktywuje określony drobnoustrój, powinno się również zadbać o wyeliminowanie ograniczeń związanych z użyciem lamp UV-C. Ograniczenia te związane są z bezpośrednią ekspozycją (zjawisko cienia) oraz dawką i czasem trwania naświetlenia.

Pojawienie się automatycznych mobilnych robotów pozwoliło na wyeliminowanie zjawiska cienia oraz problemu związanego z nierównomiernym natężeniem światła. Dezynfekcja przy pomocy światła UV-C jest idealnym szybkim sposobem pomagającym personelowi sprzątającemu w codziennej pracy i powinna stanowić uzupełnienie codziennego procesu sprzątania i protokołu dezynfekcyjnego.

Duński UVD Robot, dystrybuowany w Polsce przez ECOLAB, Partnera Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości, jest mobilnym w pełni autonomicznym urządzeniem, które integruje światło UV-C w celu dezynfekcji nie tylko na powierzchniach, ale także w powietrzu.

Zapewnia w pełni kompleksowe rozwiązanie w zakresie kontroli i zapobiegania infekcjom. UVD Robot dezynfekuje małe i duże obszary po prostu przejeżdżając obok. Może zabić do 99,99% patogenów. Światło UV-C jest bardzo skuteczne w zwalczaniu większości rodzajów bakterii i wirusów, takich jak MDR, MTB, C.difficile, SARS-CoV-2.

Zalety robotów UV-C:

  • Dezynfekcja następuje w sposób bezzałogowy i ustandaryzowany, bez potrzeby ciągłej obecności człowieka w miejscu dezynfekcji
  • Zastosowanie UV-C jako ostatecznej dezynfekcji, wykonanej po ręcznym czyszczeniu i dezynfekcji, podnosi efektywność sprzątania
  • Robot UVD posiada systemy zabezpieczeń, które uniemożliwiają bezpośredni nawet przypadkowy kontakt człowieka z działającym urządzeniem. System czujników powoduje automatyczne wyłączenie robota w momencie pojawienia się w jego pobliżu osoby
  • Robot UVD jest bezpieczny dla środowiska, dzięki jego użyciu do ścieków nie dostają się szkodliwe chemikalia

Autonomicznie działający robot sam zmienia pozycje, aby zapobiec przedawkowaniu promieniowania UV-C, co mogłoby prowadzić do zniszczenia materiału na dezynfekowanych powierzchniach. Roboty są też szybkie – eliminują patogeny w sali chorych w ciągu 10 minut. Należy podkreślić, że tylko wdrażając odpowiednie protokoły łączący manualną dezynfekcję z robotem UVD można uzyskać pożądaną skuteczność.

Robot UVD jest wyposażony w skanery laserowe i kamery 3D, które rozpoznają przeszkody i wnęki na swojej drodze. Może być sterowany ręcznie z dużej odległości. Korzystając z kamer, operator może nawigować urządzeniem za pomocą tabletu. Robot jest wyposażony w stację dokującą, którą odnajduje samodzielnie, gdy wymaga naładowania.

Skuteczność tej formy dezynfekcji potwierdzają m.in. wyniki badań, m.in. w Szpitalu Ogólnym „Dr. Ivo Pedisic” Sisak w Chorwacji oraz w Gruppo Poloclinico Abano, która prowadzi prywatne szpitale we Włoszech.

Oprócz sektora opieki zdrowotnej, roboty UVD są obecnie coraz częściej stosowane w hotelach, na lotniskach, w centrach handlowych i kompleksach biurowych, spełniając nowe i podwyższone oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa.

Kontakt w sprawie Robota UVD: Malwina.Derkacz@ecolab.com.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie