5 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Koalicji „Bezpieczny Szpital Przyszłości” spotkali się w Poznaniu. Wizyta stanowiła okazję do wymiany doświadczeń między placówkami, a także do przedstawienia najważniejszych obszarów działalności medycznej oraz osiągnięć Szpitala Klinicznego, w tym projektów nagradzanych w minionych latach w Konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”.

Gośćmi byli również prof. dr hab. Michała Nowicki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Sylwia Wójcik – Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Joanna Olenderek – Zastępca Dyrektora ds. Zdrowia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Otwarcia wizyty studyjnej dokonał dyr. dr n. med. Przemysław Daroszewski wspólnie z Marcinem Malinowskim, współtwórcą programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”.

Projekty szpitala były laureatami poprzednich edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”. W 2019 roku w kategorii „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia” najwyżej oceniono projekt „Zrobotyzowana rehabilitacja w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji”. Rok później 2. miejsce w kategorii „Innowacyjny Szpital – zarządzanie” zajął projekt „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu, dofinansowana z funduszy europejskich”. W 2020 r. szpital był finalistą w kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia” z projektem operacji korekcji skoliozy przy użyciu nowoczesnej metody wszczepienia magnetycznych prętów rosnących.

– Dzięki doświadczeniu kadry wykwalifikowanych lekarzy – specjalistów w swoich dziedzinach, a także dobremu planowaniu finansowemu zostały stworzone możliwości stosowania nowych technologii w ramach świadczeń medycznych, a także prowadzenia programów lekowych dla określonych grup odbiorców usług medycznych – powiedział w swoim wystąpieniu Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu dr Przemysław Daroszewski (na zdjęciu). – Szpital jest liderem w zakresie operacji ortopedycznych w regionie, a w odniesieniu do niektórych świadczeń, takich jak chirurgia ręki, chirurgia kręgosłupa dorosłych czy ortopedia dziecięca, również w skali kraju.

Najciekawsze projekty realizowane w ostatnich latach prezentowali: Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, Prof. dr hab. Przemysław Lisiński, Dr n. med. Piotr Harasymczuk, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki, Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber i Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski.

W dyskusji na temat przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym oraz poprawie bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego wzięli udział także przedstawiciele Partnerów Konkursu – Zbigniew Paździor, dyrektor w Ecolab oraz Łukasz Tatuśko dyrektor w Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych, a także Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji i Oddział. Rehabilitacji Neurologicznej.

Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Szpitala Klinicznego za możliwość spotkania i poznania najnowszych trendów w ortopedii.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie