Działamy zgodnie z Misją Zakładu:

Skutecznie ratujemy życie i zdrowie naszych pacjentów, dbamy o zadowolenie naszych klientów, z satysfakcją wykonujemy naszą pracę dbając o dobrą atmosferę.

Założenia te realizujemy poprzez:

 1. SP ZOZ WSPR w Białymstoku pod kierownictwem lek. med. Bogdana Kalickiego podejmuje skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy personelu medycznego i pacjentów.

  Dzięki właściwemu gospodarowaniu w ostatnich latach, jednostka zrealizowała znaczącą inwestycję, efektem której pacjenci, mieszkańcy i pracownicy mogą korzystać z nowoczesnych ambulansów wyposażonych w sprzęt medyczny. Średni wiek ambulansów medycznych w naszym zakładzie to 4 lata. Inwestujemy w bezpieczeństwo pracowników zakupując sprzęt i wyposażenie medyczne. W 2022 r. zakupiono m.in. 6 szt. respiratorów, kapnograf, ssak oraz 20 plecaków medycznych. Inwestujemy również w dogodne warunki pracy i odpoczynku. W 2022 r. realizowana była inwestycja polegająca na Budowie Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce.

 2. Kierownictwo promuje wśród pracowników aktywny styl życia.

  Zakład pracy jest kierowany przez osoby, które popierają aktywność , a swoim postępowaniem dają przykład dla pozostałych pracowników jak efektywnie dbać o swoje zdrowie, a przy tym zachęcają do podtrzymywania idei aktywnego stylu życia w czasie wolnym, uczestnicząc w biegach zorganizowanych przez różne instytucje np. PKO Maraton w 2022 r. lub Plum Ekiden 2023 r. oraz w innych akcjach organizowanych na terenie województwa podlaskiego.

 3. Umożliwiamy refundację kosztów poniesionych przez pracownika na wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną czy kulturową.

  Średni roczny zwrot kosztów na jedną osobę to kwota ok 390 zł. Doskonale zdajemy sobie sprawę , że aktywność fizyczna jest niezwykle kluczowa dla większej efektywności pracy. W roku 2022 z tego prawa skorzystało 155 pracowników naszego Zakładu. Łącznie wypłaciliśmy 48 875,62 zł. Refundujemy takie koszty jak: siłownia, basen, kino, bilety do muzeum, na koncerty itp.
  Jako podmiot leczniczy promujemy zdrowy styl życia nie tylko wśród pracowników (w tym profilaktyki wielu chorób), ale również wychodzimy krok dalej. W ramach promocji zdrowia organizujemy pokazy ratownictwa medycznego, szerzymy znajomość pierwszej pomocy wśród osób niemedycznych zatrudnionych w naszym Zakładzie , jak również wśród społeczności lokalnej.
  Wiemy jak ważne jest niesienie pomocy drugiej osobie. Celem organizowanych przez nas pokazów jest uświadomienie jak bezcenna może być umiejętność udzielania podstawowej pierwszej pomocy.
  W roku 2022 przeprowadziliśmy 13 szkoleń, 16 pokazów……

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie