Stworzenie centrum kompleksowego leczenia tętniaków tętnicy głównej Aortic Center oraz przeprowadzanie operacji tętniaka piersiowo-brzusznego metodą endowaskularną (wewnątrznaczyniową) to projekt niezwykle ważny dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu. Zabezpieczenie tętniaka należy do najtrudniejszych ze wszystkich zabiegów endowaskularnych. Jednocześnie zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych w stosunku do operacji otwartych, co również wpływa na przeżywalność pacjentów. Zabiegi te wykonywane są we współpracy z prof. Piotrem Kasprzakiem – światowej sławy chirurgiem naczyniowym z Oddziału Chirurgii Naczyniowej Kliniki Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech.

Celem stworzenia Centrum jest poprawa dostępności pacjentów do diagnostyki i leczenia tętniaków, redukcja przypadków pęknięć tętniaków i śmiertelności chorych. Operacje tętniaka piersiowo-brzusznego metodą endowaskularną wykonuje prawdopodobnie nie więcej niż 10 ośrodków w Polsce. Szpital w Przemyślu jest jedynym w południowo-wschodniej części kraju (Podkarpacie, Małopolska) – najbliższe są w Katowicach i Lublinie, a więc są oddalone o kilkaset kilometrów. Stworzenie Aortic Center i przeprowadzane operacje pozwalają zmniejszyć liczbę pacjentów trafiających do szpitala z powodu pęknięcia tętniaka, a tym samym zmniejsza się śmiertelność pacjentów z tego powodu.

W 2021 r. w Przemyślu przeprowadzono 60 operacji zabezpieczenia tętniaka odcinka brzusznego tętnicy głównej. Zdjęcie z archiwum szpitala.

– W naszym ośrodku w 2021 r. tętniaka odcinka brzusznego tętnicy głównej rozpoznano u 322 pacjentów – mówi Dyrektor Naczelny szpitala dr n. o zdr. Barbara Stawarz.

U ponad 60 chorych przeprowadzono operacje metodą otwartą lub wewnątrznaczyniową. Metoda endowaskularna (wewnątrznaczyniowa) jest mniej obciążająca dla organizmu pacjenta, dzięki niej występuje mniej zdarzeń niepożądanych i skrócona jest rekonwalescencja.

Aortic Center tworzą oddział chirurgii naczyniowej, w skład którego wchodzi blok operacyjny, pracownia angiografii, sala pooperacyjna oraz poradnia chirurgii naczyniowej. Taka organizacja pozwala na bardziej skoordynowane prowadzenie diagnostyki i leczenia, a w efekcie na zmniejszenie liczby pacjentów z pęknięciem tętniaków, a co za tym idzie – zmniejszenie śmiertelności chorych.

– Tętniaki są efektem rozwijającej się przez wiele lat miażdżycy. Choroba jest śmiertelnie niebezpieczna i podstępna, ponieważ nie daje praktycznie żadnych objawów – mówi lek. Piotr Stabiszewski, kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej. – Bardzo często pęknięcie tętniaka kończy się śmiercią chorego jeszcze przed dotarciem do szpitala. Wśród pacjentów, którzy trafiają na sale operacyjne, operację przeżywa około połowa.

– W naszym Centrum pacjent z rozpoznanym tętniakiem aorty przyjmowany jest do poradni bez kolejki – podkreśla dyrektor dr n. o zdr. Barbara Stawarz. – Regularne badania i obserwacja umożliwiają przeprowadzenie zabiegu w najbardziej odpowiednim momencie, a później na monitorowanie stanu zdrowia pacjenta po operacji.

W Aortic Center wykonuje się m.in. zaopatrzenie tętniaka tętnicy głównej (aorty), obejmującego naczynia trzewne – jeden z najtrudniejszych zabiegów endowaskularnych. Zabieg wewnątrznaczyniowy jest wykonywany przez dostęp w pachwinie i w okolicy pachy. Uniknięto krążenia pozaustrojowego, dzięki czemu operacja jest obarczona mniejszym ryzykiem niż operacja otwarta, szczególnie ze strony narządów układu krążenia i oddechowego, które nie są operowane, ale są obciążone dużym zabiegiem. Występuje znaczne skrócenie czasu hospitalizacji i rekonwalescencji do kilku dni.

Prof. Piotr Kasprzak z Oddziału Chirurgii Naczyniowej Kliniki Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech z uznaniem mówi o lekarzach z Przemyśla:

– Tutejsi lekarze są bardzo dobrzy, wykonują te zabiegi praktycznie samodzielnie. Ja jestem tutaj i nie biorę w operacji czynnego udziału, tylko udzielam wskazówek. Lekarze z Przemyśla mają bardzo duże doświadczenie endowaskularne, jednak ten zabieg jest specyficzny, ponieważ trzeba odłączyć tętnice trzewne, takie jak tętnicę nerkową i kreskową, co wiąże się z poszerzeniem zakresu typowego zabiegu. W niedalekiej przyszłości koledzy z Przemyśla będą te zabiegi wykonywać zupełnie samodzielnie – mówi prof. Piotr Kasprzak.

Na zdjęciu dr Beata Stawarz odbiera we wrześniu 2021 roku dyplom dla Laureata 4. edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” z rąk dr n. med. Marka Tombarkiewicza, przewodniczącego Kapituły konkursu.

– Współpraca z panem profesorem Piotrem Kasprzakiem jest dla nas wielkim zaszczytem. Jest ona możliwa dzięki kierownikowi oddziału chirurgii naczyniowej, doktorowi Piotrowi Stabiszewskiemu. Cieszę się, że pan doktor i jego personel chętnie podejmują się nowych wyzwań i udowadniają, że są świetnymi specjalistami. Potwierdza to sam profesor Kasprzak, a słowa takiego autorytetu medycznego są najlepszą rekomendacją. Zawsze wychodzimy naprzeciw i staramy się staramy się wspierać lekarzy, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i wprowadzać nowe metody leczenia w szpitalu – mówi dr Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie