Już po raz trzeci firma Idea Trade przeprowadziła ogólnopolski program „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Patronat honorowy nad cyklem konferencji objęli Minister Zdrowia dr Łukasz Szumowski, Główny Inspektor Sanitarny dr hab. nauk medycznych Jarosław Pinkas oraz dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dr Marek Tombarkiewicz.

Ważnym elementem działań są regionalne konferencje dla managerów szpitali i osób odpowiadających za jakość. Podobnie jak w poprzednich latach spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tradycyjnie gośćmi byli przedstawiciele uczelni medycznych, samorządów, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Całodzienne konferencje służące wymianie doświadczeń i edukacji, zorganizowane były pod hasłem „Dyrektor i personel szpitala wobec wyzwań 2019 roku”.

Uczestnicy spotkali się w tym roku w czterech miastach – Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku. Podsumowaniem konferencji była debata zorganizowana w warszawskim Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, z udziałem dyrektorów szpitali – inicjatorów przekształcenia programu w Koalicję Bezpieczny Szpital Przyszłości. Debatę prowadziła zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej” Dominika Sikora-Malicka.

Wnioski zgłoszone przez uczestników zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

W kolejnym numerze dodatku Bezpieczny Szpital Przyszłości do „Dziennika Gazety Prawnej” sprawdzimy, czy i w jakim stopniu rekomendacje zostały uwzględnione w toku prac ministerialnych i ustawodawczych.

W kolejnym numerze dodatku Bezpieczny Szpital Przyszłości do „Dziennika Gazety Prawnej” sprawdzimy, czy i w jakim stopniu rekomendacje zostały uwzględnione w toku prac ministerialnych i ustawodawczych.

MM

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie