Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Nowotwory złośliwe układu kostno-mięśniowego u dzieci i młodzieży stanowią ok. 7% wszystkich rozpoznawanych chorób nowotworowych.

Oznacza to, że w Polsce rocznie pierwotny złośliwy guz kości stwierdza się u ok. 60 nowych pacjentów.

Częstość występowania zwiększa się wraz z wiekiem. Szczyt zachorowań przypada na 15-19 r.ż., choć mogą wystąpić w każdym wieku. Obecnie leczenie tego typu mięsaków ma charakter skojarzony – w jego skład wchodzi chemioterapia, leczenie operacyjne i często radioterapia. Takie postępowanie daje największą szansę na całkowite wyleczenie. Możliwość przeprowadzenia radykalnego zabiegu chirurgicznego jest najważniejszym i kluczowym czynnikiem rokowniczym w tej grupie chorób. Wiadome jest, że chirurgiczne usunięcie ogniska pierwotnego, jako leczenie uzupełniające chemioterapię i/lub radioterapię, wydłuża czas przeżyć tak leczonych chorych. Korzystne wyniki terapii skojarzonej stworzyły możliwość wprowadzenia mniej okaleczającego leczenia chirurgicznego w nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży, pozwalając na zachowanie kończyny w dużej grupie pacjentów„ często tam, gdzie do niedawna alternatywą była amputacja. Dodatkowo dynamiczny rozwój inżynierii ortopedycznej i technik chirurgicznych wyznaczył nowe kierunki w rekonstrukcjach po resekcji nowotworów kości. Pozwala to coraz częściej na uzupełnienie dużych ubytków kości poprzez wykorzystanie przeszczepów kostnych, endoprotez onkologicznych (w tym drukowanych w technice 3D) oraz innych form rekonstrukcji u tych chorych. Zmniejsza to defekt kosmetyczny, umożliwia zachowanie kończyny i utrzymanie lub poprawę jej funkcji.

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie