Radioterapia stereotaktyczna i radiochirurgia w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie wyznaczają przyszłość radioterapii, a obecne trendy wskazują na wzrost liczby procedur stereotaktycznego napromieniania przerzutów zamiast leczenia paliatywnego.

Ponadto metody stereotaktyczne, czyli wysokich dawek na mały obszar, mają coraz większe zastosowanie w leczeniu guzów pierwotnych, w takich lokalizacjach jak głowa, stercz, płuco, wątroba i inne.

O tendencjach i potrzebach w tych dziedzinach mówi fakt opracowania nowych międzynarodowych wytycznych w zakresie badania parametrów fizycznych małych pól promieniowania i specyfikacji dawki dla małych objętości leczonych zmian nowotworowych. W Zakładzie Radioterapii Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizujemy radioterapię stereotaktyczną z wykorzystaniem posiadanych narzędzi, tj. akceleratorów firmy Varian oraz systemu planowania leczenia Eclipse.

Baza sprzętowa Zakładu Radioterapii jest dostateczna z punktu widzenia potrzeb standardowej radioterapii, także w kilkuletniej perspektywie, jednak doposażenie w sprzęt dedykowany do stereotaksji i radiochirurgii BRAIN-LAB pozwoliło poszerzyć zakres wykonywanych procedur. Dlatego leczenie bardzo małych zmian w różnych lokalizacjach wymaga pewności właściwego ułożenia pacjenta podczas terapii w celu uniknięcia błędu geograficznego. Z tego powodu stosowane techniki obrazowania ułożenia pacjenta podczas terapii za pomocą dostarczanych z akceleratorem systemów obrazowania rtg często okazywały się nieefektywne, stąd konieczność zakupu dedykowanego komputerowego systemu planowania leczenia BRAIN-LAB.

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie