Przedstawiany projekt dotyczy zastosowania aplikacji technologii sekwencjonowania nowej generacji w diagnostyce złośliwych nowotworów centralnego układu nerwowego (glejaków), nowotworów trzustki, piersi, prostaty i raka szyjki macicy.

Bezpośrednimi przyczynami podjęcia się tej tematyki była zmiana klasyfikacji WHO dla tej grupy nowotworów, w oparciu o poszerzoną wiedzę dotyczącą molekularnych mechanizmów prowadzących do ich powstawania i różnicowania. W skali krajowej nie obowiązywały wówczas lokalne standardy postępowania. Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej Innowacyjnego Forum Medycznego podjął się wykonania panelowych analiz multigenowych, których oceny mogłyby stać się ukierunkowanymi celami terapeutycznymi dla pacjentów onkologicznych, co więcej, dostępnymi dla chorujących w Polsce.

Wykorzystując posiadany potencjał naukowy i zaplecze kadrowo-aparaturowe, sukcesywnie rozszerzone od 2014 roku, przeprowadzono serie badań i analiz wynikowych, na podstawie których zaproponowano algorytm postępowania diagnostycznego, który następnie wprowadzono do rutynowej diagnostyki. Wyniki tego pionierskiego przedsięwzięcia przedstawiono w trakcie Polskiego Kongresu Genetyki (Kraków 2022) i European Human Genetics Conference (Wiedeń 2022), ale także udostępniono gronu eksperckiemu w postaci opracowania naukowego (DOI: 10.1007/s40291-022-00612-3).

Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej, Centrum Onkologii im Prof. F.Łukaszczyka dokłada starań aby wykonywane analizy genetyczne szły w parze z sugestiami European Society for Medical Oncology

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie