Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy sukcesywnie wdraża plany inwestycyjne oparte na proekologicznych rozwiązaniach, w tym m.in. przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2 i ograniczenia zużycia wody. Jako przedstawiciele Zielonych Szpitali w Polsce mamy świadomość, że musimy chronić zasoby ziemi i. powinniśmy ograniczać swój wpływ na środowisko. Działania z zakresu ekologii traktujemy na równi z profilaktyką prozdrowotną. Wpływ zmian klimatu na nasze zdrowie jest bardziej realny niżby to się mogło wydawać, a bagatelizowanie tego problemu zarówno przez pojedyncze jednostki jak i władze stanowić może ogromne zagrożenie. Opieka zdrowotna odpowiada za 4,4% emisji dwutlenku węgla do atmosfery na świecie. Gdyby opieka zdrowotna była państwem, byłaby 5 największym na świecie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Szpital w Wolicy aktywnie działa na rzecz zmniejszenia wpływu sektora zdrowia na środowisko i poprawy zdrowia publicznego i środowiskowego realizując szeroko zakrojoną strategię obejmującą działania inwestycyjne – proekologiczne, podejmując wyzwania klimatyczne oraz krzewiąc idee zielonych szpitali wśród przedstawicieli środowisk medycznych, rządowych, a także prowadząc kampanie edukacyjne dla pacjentów, młodzieży i seniorów zamieszkujących teren Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie