Porównanie pod kontrolą ultrasonograficzną dwóch sposobów kaniulacji żył centralnych: szyjnej wewnętrznej – rutynowo stosowanej metody u pacjentów w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz żyły pachowej z dostępu podobojczykowego – metody d9 tej pory nie ocenianej w dużych, prospektywnych, randomizowanych badaniach klinicznych. W wyniku wieloletnich badań i przeprowadzonych analiz-uzyskano wiarygodne, dobrej jakości dowody naukowe na wysoką przydatność metody kaniulacji żyły pachowej z dostępu podobojczykowego w intensywnej terapii.

Metoda ta jest równie bezpieczna i skuteczna, co dotychczas stosowana rutynowo kaniulacja żyły szyjnej wewnętrznej.

Jest to pierwsze tego typu badanie na świecie, a uzyskane wyniki mają szansę zmienić nawyki i podejście lekarzy intensywistów do procedury kaniulacji żył centralnych. Uzyskane dowody naukowe niewątpliwie wpłyną na treść zaleceń wiodących towarzystw naukowych tworzących zalecenia dotyczące kaniulacji żył centralnych – jednej z najczęściej wykonywanych procedur w anestezjologii i intensywnej terapii.

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej treści.

Nie jesteś zarejestrowany? Poproś o dostęp.

Najnowsze w bazie wiedzy

Pokaż wszystkie